outline in DUTCH / Nederlands

Wat als heel West-Europa in 20 jaar gebouwd zou zijn? Wat als er dan 400 miljoen boeren naartoe verhuisden? Hoe zou het eruit zien? Hoe zou het functioneren?

Met de grootste snelheid is China uit de duisternis van communisme en armoede herrezen. Na dertig jaar marktgedreven ontwikkeling en verstedelijking wordt met even grote politieke daadkracht het eerste stadium van een modern China aan de wereld gepresenteerd tijdens de Olympische Spelen en daarna tijdens de Wereldtentoonstelling in Shanghai 2010. Het vult de internationale pers en de belofte van welvaart sust de gemoederen van China's onrustige megabevolking. Het is een spanningsveld dat China tot een ingewikkelde jongleeract dwingt. Alle aandacht is volledig gevestigd op onophoudelijke snelle groei die de droom van China's grote sprong voorwaarts in leven moet houden, terwijl de moderniteit die China zo agressief najaagt in het Westen juist zijn grenzen heeft aangegeven. Nu moet een nieuwe richting worden uitgezet voor de volgende dertig jaar van groei. Maar schijnbaar zonder tijd om te denken en te dromen blijft een overkoepelende visie voor China's toekomst uit. Het boek The Chinese Dream - a society under construction zet een eerste stap en brengt China's verstedelijking en opkomende maatschappij in kaart als een projectie van te verwachten trends, om vervolgens in een scala aan voorstellen en plannen een beeld te schetsen voor een meer duurzame toekomst

Posted by neville mars / 13.8 years ago / 16254 hits

Nodes